جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 5-19

10.30497/ap.2013.39439

فاطمه سلیمانی دره باغی


نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات

دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 5-25

10.30497/ap.2012.39447

سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهران رضایی


لذت و الم از نگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 5-23

10.30497/ap.2011.39471

فاطمه سلیمانی


منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 5-24

10.30497/ap.2010.39480

لطف الله نبوی


ابن سینا و منطق مشرقی

دوره 17، شماره 50، دی 1392، صفحه 5-16

10.30497/ap.2013.43277

لطف الله نبوی


روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 5-23

10.30497/ap.2014.49252

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور


فلسفه عبادت انسان از منظر ابن‏ سینا

دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 5-22

10.30497/ap.2013.59343

فاطمه علی پور


حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 5-16

10.30497/ap.2016.61618

محمد سعیدی مهر


آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

دوره 11، 36 و 37، اسفند 1386، صفحه 5-8

10.30497/ap.2008.67955

سعیده سادات شهیدی


جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، تیر 1397، صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، تیر 1398، صفحه 5-23

10.30497/ap.2019.75045

شهناز شایان فر


مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 5-19

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی