تماس با ما

آدرس: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655

تلفن :      70-69-67- 22131866   و   4 ـ 22094901        داخلی 220 ، 221

نمابر‌:     22065437

سایت دانشگاه:    www.isuw.ac.ir

ایمیل نشریات:     ap@isuw.ac.ir


CAPTCHA Image