فرآیند ارزیابی مقالات علمی

 

فرآیند ارزیابی مقالات علمی،

نشریات علمی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام

مقدمه

نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. تنظیم و تعریف فرآیند ارزیابی برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

از نویسند(گان) درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با سردبیر نشریه از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریات یا آدرس پست الکترونیک نشریه مطرح کنند.

1. توصیه‌هایی قبل از ارسال مقاله

 1. بررسی محورهای تخصصی نشریه و تناسب آن با مقاله.
 2. رعایت دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه.
 3. رعایت منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 4. توجه به شاخص‌ها ارزیابی مقاله و پاسخ دقیق به سؤالات و نظرات سردبیر/ داور(ان).
 5. بررسی فرآیند پذیرش مقالات نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.

2. فرآیند ارزیابی مقاله

 1. ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
 2. بررسی ظاهری مشخصات مقاله و فایل‌های ارسالی؛ توسط مدیر داخلی.
 3. ارسال مقاله در سامانه‌های مشابهت‌یاب همانند سمیم‌نور؛ توسط مدیر داخلی.
 4. بررسی نتیجه مشابه‌یابی؛ توسط مدیر داخلی.
 5. بررسی اولیه مقاله 4 حوزه «اصالت»، «ارتباطات موضوعی با فعالیت نشریه» و «کیفیت فنی»؛ توسط سردبیر.
 6. بررسی مقاله؛ توسط داور(ان). اغلب هر مقاله برای 2 تا 4 داور می‌شود، داوران مقاله را براساس 3 حوزه کاربردی «اصالت»، «کیفیت فنی» و «ارائه» ارزیابی می‌کنند.
 7. تعیین داور؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 8. ارسال مقاله به داور(ان)؛ توسط مدیر داخلی.
 9. پیگیری داوری مقالات؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.
 10. رد یا پذیرش مقاله؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 11. اعلام رد، اصلاح و پذیرش به نویسنده؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.

3. شاخص‌های ارزیابی مقاله

 1. داشتن نوآوری و به‌روز بودن؛
 2. سطح علمی و عمق دانش تخصصی؛
 3. کاربردی بودن و اثربخشی مقاله در جامعه علمی.
 4. تمرکز و حفظ یکپارچکی موضوع و توزیع، پردازش و دسته‌بندی مطالب؛
 5. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 6. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 7. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 8. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.

تذکر:
مقالات در با هر یک از شاخص‌‌ها در 6 سطح «عالی»، «خیلی خوب»، «خوب»، «متوسط» و «ضعیف» و «خیلی ضعیف» بررسی می‌شوند.

 

4. نتایج فرآیند ارزیابی مقاله

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.
 3. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.
 4. پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داور(ان)، پذیرش اولیه توسط سردبیر و پذیرش نهایی در جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود.

5. دلایل رد مقاله

 1. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت -محورهای تخصصی- نشریه موجب رد مقاله می‌شود.
 4. «رد پذیرش براساس نظر سردبیر/ داور(ان)»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.

       راهکارهایی برای ارسال مجدد مقاله

چنانچه نویسنده نسبت به دلایل رد مقاله اعتراض داشته و یا امکان اصلاح مقاله را متناسب با نظر داوران و سردبیر را دارد، مراتب درخواست خود را با توجه به موضوعات ذیل به سردبیر از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریه یا آدرس پست الکترونیک نشریه اعلام نماید، در صورت موافقت دسترسی به اطلاعات مقاله باز خواهد شد که پس از آن می‌بایست فایل اصلاحی با تغییرات برجسته آپلود گردد:

 1. درخواست بررسی و بازنگری نظر سردبیر/ داور(ان).
 2. درخواست بررسی صلاحیت داور(ان).
 3. درخواست بررسی تضاد منافع از داور(ان)