اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 669
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 417

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 262216
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
درصد پذیرش 26 %