اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

 

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 262
تعداد نویسندگان 281
تعداد مشاهده مقاله 256,645
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 154,853
نسبت مشاهده بر مقاله 979.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 591.04
تعداد مقالات ارسال شده 644
تعداد مقالات رد شده 410
تعداد مقالات پذیرفته شده 164
درصد پذیرش 25
زمان پذیرش (روز) 200
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 220

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می‏ شود. هدف این دوفصلنامه انتشار پژوهش های مسأله محور مقایسه ای و مطالعات میان رشته ‏ای در حوزه دین و فلسفه مشاء است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه پردازی در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا و مکتب او فراهم آید.

اولویت های پژوهشی دوفصلنامه علمی حکمت سینوی:

 • معرفی جریان فکری فلسفه مشائی
 • معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی
 • بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا
 • نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او
 • مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا
 • بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی، یونان و غرب
 • بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان
 • بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او؛ مبانی حکمت سینوی
 • بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا
 • روش‌شناسی(متدولوژی) ابن‌سینا
 • تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو
 • حکمت مشرقی
 • کتاب‌شناسی ابن‌سینا
 • گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا

دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز  (ب) شده است. 

 • پردازش، داوری و انتشار مقاله در دوفصلنامه علمی حکمت سینوی رایگان است. 
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
 • دوفصلنامه علمی حکمت سینوی مطابق با آیین نامه مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی، مروری و مقالات کوتاه را منتشر می نماید.
 • مقالات دوفصلنامه علمی حکمت سینوی به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.
شماره جاری: دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 1-288 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها