برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برهان انسان معلق یکی از برهان‌ های ابن‌ سینا در مسئله نفس به شمار می‌ آید که در آثار مختلف وی مطرح گردیده است. یکی از اشکالات مهم وارد بر این برهان، عدم امکان تحقق عملی فرض انسان معلق است. برای پاسخ‌گویی به این اشکال، اهل تحقیق مدل آزمایش فکری را عنوان کرده‌اند. در این مقاله دو راه حل دیگر پیشنهاد می‌شود که یکی از آن‌ها معطوف به دستاوردهای  نوین در حوزه علوم تجربی است. در این دیدگاه پژوهشگران با توجه به آزمایش‌های تجربی بر امکان تحقق عملی فرض انسان معلق تأکید می‌کنند. با پذیرش این پاسخ، دیگر نیازی نیست تا این شرایط را حالتی فرضی در نظر بگیریم. در حقیقت حالت مطرح شده توسط ابن‌سینا، به تعبیر دانشمندان علوم تجربی نوین، همان محرومیت حسی است که در فرایند دستیابی به شست‌وشوی مغزی، مورد استفاده قرار می ‌گیرد. با دقت در آزمایش‌ های مرتبط با محرومیت حسی، آشکار می‌شود که امروزه نتایج به دست آمده از برهان انسان معلّق، مورد تأیید دانشمندان علوم تجربی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Argument of Suspended Man in Ibn Sina’s Philosophy and the Study of its Actual Realization

نویسندگان [English]

  • Omid Ahanchi 1
  • Saeed Anvari 2
1 PhD in Philosophy, Islamic Azad University Science and Research Branch. Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.