پرسش‌های متداول

مدت زمان رسیدگی به مقالات و پاسخگویی جهت پذیرش یا عدم پذیرش مقاله چقدر خواهد بود؟

از زمان دریافت مقاله در سامانه؛ تا اعلام پذیرش متوسط زمان 3 الی 4 ماه طول می کشد. این زمان با توجه به محتوای مقاله، روند ارزیابی مقاله و بازنگری و اصلاحات نویسنده تغییر خواهد کرد.
مقالات به محض دریافت به دبیر مربوطه ارسال می گردد و در فرآیند کارشناسی علمی قرار می گیرد.

نحوه ارسال مقالات به دوفصلنامه حکمت سینوی به چه نحو می باشد؟

با توجه به راه اندازی سامانه نشریات دانشگاه ؛ کلیه مقالات از طریق وب سایت مربوط به نشریات دریافت و رسیدگی می شود. به مقالاتی که خارج از سامانه دریافت گردد (ایمیلی یا پستی) ترتیب اثر داده نمی شود.


 


https://ap.isu.ac.ir


 


 

نحوه ارتباط با مسؤولان مجله به چه ترتیب است؟

شما می توانید سؤالات و دیدگاه های خود را از طریق تماس تلفنی و یا ایمیل به مسؤولان مجله انتقال دهید.