بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه تهران

چکیده

تبیین وحی و نبوت نزد حکمای مسلمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فارابی به عنوان نخستین فیلسوف مسلمانی که به مسأله نبوت پرداخته و ابن‌سینا از حیث مفهوم‌سازی‌های دقیق و بدیع پیرامون نبوت و مبادی آن درخور تحقیق‌اند و همواره متعلق تفاسیر مختلف بوده‌اند. برخی به فارابی اشکال کرده‌اند که با وارد کردن خیال در فرآیند وحی جایگاه نبی را نسبت به فیلسوف تنزل داده و برخی به ابن‌سینا اعتراض نموده‌اند که با داخل‌ کردن حدس در فرآیند وحی از تبیین معلومات جزیی وحی عاجز مانده و تنها معارف کلی وحی در نظریه وی تبیین‌پذیرند، در حالی که فارابی قوه ناطقه نبی را مدرک تمامی معقولات و مفارقات می‌داند و ابن‌سینا هم به نقش قوای خیالی در وحی و نبوت توجه کرده و از عهده تبیین جزئیات بر آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Revelation and Prophecy According to Farabi and Ibn Sina

نویسنده [English]

  • Nadia Maftuni
Teacher of Tehran University
چکیده [English]

The explanation of revelation and prophecy has a special place in the view of Muslim philosophers. The ideas Farabi as the first Muslim philosopher who dealt with the prophecy and Ibn Sina in view of his original and precise conceptualization about prophecy and its foundations deserve inverstigation and have always been the subject of different commentaries. Some critics have found faults with Farabi that by introducing the concept of imagination in the process of revelation he has subordinated the place of prophet to that of philosophers and some have objected to Ibn Sina that by introducing the concept of guess in the process of revelation he is unable to account for revelation's knowledge to particular things and only universal knowledge of revelation in his theory are explicable, wheras Farabi recognizes the rational faculty of prophet as perceiving all the intelligible and separate substances and Ibn Sina as well has paid attention to the role of imaginative faculties in revelation and prophecy and has succeeded in explaining the knowledge to particulars things.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • FARABI
  • Ibn Sina
  • Revelation
  • prophecy
  • Imagination
  • guess
  • Active Intellect