از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

سخن سردبیر

نویسنده

مربی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From Scientific Knowledge to Philosophical Knowledge

نویسنده [English]

  • Saeedeh Sadat Shahidi
Instructor of Imam Sadiq University (AS) Campus of Sisters
دوره 11، 36 و 37
کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 10/5/1388 به دوفصلنامه حکمت سینوی درجه علمی ـ پژوهشی (با شماره مجوز 814/11/3( اعطا کرده است.
اسفند 1386
صفحه 5-8