موضوعات = فلسفه مشاء
پاسخ ابن سینا به دو پرسش بنیادی در باره گستره معرفتهای بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.30497/ap.2024.244615.1627

محمد ذبیحی


تبیین چیستی و شاخصه‌های لذت و الم انسانی بر مبنای تعریف ابن‌سینا در اشارات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245330.1650

محمد آزادی؛ علیرضا اعرافی


استعاره‌های مفهومی علم حضوری در فلسفه سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245302.1648

سید محمد کاظم علوی؛ فاطمه مبارکی؛ محمدرضا ارشادی نیا


نسبت فلسفه و فقه در طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی و ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245815.1661

طاهره کمالی زاده


اضطراب در حکمت سینوی و روان‌شناسی معاصر

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 59-82

10.30497/ap.2023.245102.1641

محمد جواد پاشایی


بازسازی و تحلیل انتقادی برهان عامّ ابن‌سینا در اثبات وجود نفس

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 199-224

10.30497/ap.2023.245303.1649

کرامت ورزدار؛ فاطمه سادات کتابچی


تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 211-238

10.30497/ap.2022.242073.1568

علی حسینی؛ سید حسین سید موسوی؛ جهانگیر مسعودی


تحلیل و بررسی ساختار ادراک در تشخیص لذت و الم در فلسفۀ سینوی

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 239-259

10.30497/ap.2022.243527.1596

علی مستاجران گورتانی؛ مسعوده فاضل یگانه


جایگاه مخاطب در نظریه موسیقی ابن‌سینا

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 261-279

10.30497/ap.2022.241372.1538

زهرا الوندی؛ سپهر سراجی


عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 149-166

10.30497/ap.2022.241940.1564

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


انگاره‎سازی معلم ثانی دربارۀ نبوت

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 167-193

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 177-193

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 217-243

10.30497/ap.2021.239251.1485

اکبر امیری؛ مهدی عظیمی