موضوعات = منطق
قاعده وجود (قاعده فرعیت/استلزام) و نتیجه‌شدن منطقی در باب دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245878.1665

داود حسینی


منطق قضایای خارجیه

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 5-35

10.30497/ap.2023.245286.1647

اسدالله فلاحی


صناعات خمس از نگاه فارابی

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 225-249

10.30497/ap.2023.244286.1618

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری


مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 78-92

10.30497/ap.2011.39468

زینب برخورداری؛ احد فرامرزقراملکی


منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 5-24

10.30497/ap.2010.39480

لطف الله نبوی


گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 66-86

10.30497/ap.2010.39484

اسدالله فلاحی


حجت و استدلال مباشر

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 61-81

10.30497/ap.2010.39498

فرشته نباتی


چیستی و اعتبار دلالت التزامی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 82-102

10.30497/ap.2010.39499

مهناز امیرخانی


«الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 125-139

10.30497/ap.2010.39501

احد فرامرزقراملکی؛ زینب برخورداری


تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 102-124

10.30497/ap.2009.67919

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی


گزارش تحلیلی از رساله‌ «تعالیق المنطق» ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 145-156

10.30497/ap.2009.67923

زینب برخورداری؛ نجفقلی حبیبی


ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی