بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابن‌سینا

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در انتساب برخی از آثار منتشر نشده ابن‌سینا به او تردید وجود دارد. شناخت نظام معرفتی و تحول اندیشه منطقی ابن‌سینا در گرو داوری در مورد صحت انتساب این آثار به او است. بررسی ساختار و سبک نگارش و تحلیل محتوایی و اسناد مربوط می‌تواند در این راستا گره‌گشا باشد. اثر منطقی مفاتیح الخزائن از جمله آثار یاد شده است. تطبیق آن با سایر آثار شیخ و گذر از موارد شباهت و تفاوت ظاهری و رسیدن به مواضع خلاف و وفاق واقعی برای مشخص شدن صحت انتساب رساله به شیخ‌الرئیس ضروری است. تحلیل محتوایی و مقایسه تطبیقی مفاتیح الخزائن با متون منطقی شیخ‌الرئیس تفاوت‌ها و نوآوری‌هایی را در این رساله نسبت به آثار ابنسینا تأیید می‌کند. در نوشتار حاضر با مقایسه متن مفاتیح الخزائن با آثار مسلم ابن‌سینا از لحاظ ساختار و محتوا، انتساب این اثر به ابن‌سینا بررسی خواهد شد.  این اثر شباهت بسیاری به اشارات ابنسینا دارد و اگر صحت انتساب به وی اثبات شود باید گفت رساله یاد شده از آثاری است که شیخ‌الرئیس آن را در اواخر عمر نگاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey about Ascription of the Logical Work (Miftah al khazaen) to Ibn Sina

نویسندگان [English]

  • Zeinab Barkhordari 1
  • Ahad Faramarz Ghmaleki 2
1 Associate professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Tehran University, Tehran, Iran.
2 professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Tehran University, Tehran, Iran.