کلیدواژه‌ها = ابن سینا
سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 81-96

10.30497/ap.2016.61214

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر


نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 95-114

10.30497/ap.2015.53386

فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی


اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

دوره 18، شماره 51، تیر 1393، صفحه 115-126

10.30497/ap.2014.59336

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ حسینعلی نصرآبادی


تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

دوره 17، شماره 50، دی 1392، صفحه 91-110

10.30497/ap.2013.41787

زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر


جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 43-56

10.30497/ap.2013.40703

مهناز کهندانی تفرشی


پدیده انتشار صوت در قراضه طبیعیات

دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 69-88

10.30497/ap.2012.39450

غلامحسین رحیمی


نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 111-130

10.30497/ap.2012.39452

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری


«الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 125-139

10.30497/ap.2010.39501

احد فرامرزقراملکی؛ زینب برخورداری


مبناگروی سینوی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 25-48

10.30497/ap.2008.67929

رضا محمدزاده