نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

مسأله شر یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود و به آموزه‌های دینی نقد وارد می‌کند. آگوستین و ابن ‌سینا برای فائق آمدن بر این مسأله از راه ‌حل‌ عدمی بودن شرور استفاده کرده‌اند. اما آیا این را حل می‏تواند تمامی مصادیق شرور را شامل شود؟ ابن‌ سینا با طرح نظریه عدمی ‌بودن شرور، درصدد حل مسأله در برخی از مصادیق شرور است و برای حل مشکل شرور وجودی، از راه‌حل‌ نظام احسن استفاده می‌کند. نظریه‌ آگوستین به دلیل این‏که همه‌ شرور را عدمی می‌داند و در عین حال همه آن‏ها را به «گناه» ارجاع می‏دهد، غیرواقع‌بینانه و دارای تعارض درونی است. به نظر می‏رسد نظریه‌ ابن‌ سینا در حل مسأله شرور به جهت به کارگیری راه ‌حل‌های مختلف از توفیق بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agoustin's theory about the problem of evil and it's critiqe from Avecina's view

چکیده [English]

The problem of evil is one of the most important philosophical problem that it show in different ways and it criticize to religious teachings. Augustine and Avicenna to overcome on the problem of evil used from solution of non-existence evil. But can this solution include all manifestations of evil? non-existence evil’s  theory of Avicenna, solve some instances of evil and he uses from the best system for perceptual evil. Augustine's theory because of say all evils are non-existence and he refers all of them to "sin", is unrealistic and it have internal conflict. Avicenna's theory seems more success in solve the problem of evil because he uses from different solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • non-existence evil
 • perceptual evil
 • will
 • original sin
 • the better world
 • Avicenna
 • Augustine
 1. آگوستین (1380)، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهروردی
 2. ابن‏سینا، حسین ابن عبدالله (1383)، اشارات با شرح خواجه نصیر طوسی، 3 جلد، قم، نشر البلاغه
 3. ــــــــ(1993م)، الاشارات و التنبیهات، تحقیق سلیمان دنیا، بیروت، مؤسسه النعمان
 4. ــــــــ(1404هـ)، التعلیقات، بیروت، مکتبه الاعلام الاسلامی
 5. ــــــــ(1400هـ)، الرسائل ابن سینا، قم، نشر بیدار
 6. ــــــــ(1375)، شرح الاشارات و التنبیهات، خواجه نصیرالدین طوسی، قم، نشر البلاغه
 7. ــــــــ(1376)، الشفا الالهیات، تصحیح علامه حسن زاده، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
 8. ــــــــ(1379)، النجاه من الغرق فی بحرالضلال، تهران، دانشگاه تهران
 9. پترسون، مایکل و دیگران (1379)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، چاپ سوم
 10. پلنتینگا، الوین و دیگران (1374)، کلام فلسفی، ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران، صراط
 11. رضایی، مهین (1380)، تئودیسه و عدل الهی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی
 12. سبحانی، جعفر و محمد محمدرضایی (۱۳۸۷)، اندیشه اسلامی1، ویرایش دوم، چاپ چهل و نهم، تهران، دفتر نشر معارف
 13. سنجری، غلامعلی (1390)، مسأله منطقی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا، قم، بوستان کتاب
 14. عسکری سلیمانی امیری (١٣88)، نقدبرهانناپذیریوجودخدا، قم، بوستان کتاب
 15. قدردان قراملکی، محمدحسن (1388)، خدا و مسأله شر، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم
 16. کتاب مقدس (کتب عهد عتیق و عهد جدید) (1959)، ترجمه شده از زبان‏های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی، از روی ویراست سال 1904، بریتانیای کبیر
 17. کونگ، هانس (1386)، متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم، مرکز ادیان و مذاهب
 18. محمدی ری شهری، محمد (1404هـ)، میزان الحکمه
 19. مصباح یزدی، محمدتقی (1389)، آموزش عقاید،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم
 20. مطهری، مرتضی (1391)، عدل الهی، انتشارات صدرا، چاپ سی و نهم
 21. هیک، جان (1372)، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، تهران، مؤسسه انتشارات بین­المللی الهدی
 22. ــــــــ(1376)، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، انتشارات الهدی
 23. یاسپرس، کارل (1363)، آگوستین، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی

 

24. Augustine, saint (1961), Confessions, (trans. Edward Pusey, New York: Macmillan

 1. 25.  ــــــــ(1971), The City of God. Translated by Marcus Dods. in Great books of the western world. ed. by Robert Maynard Hutchins, william Benton. Publisher: Enclopedia Britannica, Nineteenth printing

26. ــــــــ (1984), City of God, D.Knowles, ed. New York: Penguin, xii. 1 and 6

27. ــــــــ (1964), Of True Religion. Translated by J.H.S. Burleigh. Chicago: Henrey Regnery company. Third printing

28. ــــــــ (1999), In Free choice of the Will. Translated by Thomas Williams. Hackett publishing company. Indianapolis, Cambridge, seventh printing

29. ــــــــ (2004), the father of the church, translated by matthew A. Schumacher, the catholic university of America press

30. Hick, John (2007), Evil and the God of Love, palgrave Macmillan, New York