تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

 همواره در  سنت فلسفی ما این تصور وجود داشته است که ابن ­سینا تنها با کمک کتاب فارابی ـ  که به بیان اغراض مابعدالطبیعه اختصاص داشت ـ‌ موفق به فهم کتاب مابعدالطبیعه ارسطو شد. این تصور از آن جهت در میان مورخان اندیشه­ فلسفی اسلامی رواج دارد که خود ابن­ سینا در زندگی­نامه­ خودنوشتش تصریح می­ کند که بارها کتاب مابعدالطبیعه­ ارسطو را خوانده، ولی آن را نفهمیده است. این تلقی از زندگی­نامه­ شیخ ـ  با توجه به نبوغ ابن­ سینا و نیز با در نظر گرفتن اختصار کتاب فارابی ـ به نظر می­ رسد قابل نقد باشد. در این مقاله بر مبنای این دلائل و نیز شواهدی از دیگر آثار ابن­ سینا برداشت جدیدی از زندگی­نامه­ او ارائه می­ شود که با تصور رایج، برداشتی متفاوت دارد و نشان داده می­ شود که منطور شیخ آن نیست که در فهم محتوای مابعدالطبیعه مشکل داشته است، بلکه با صورت­بندی و برخی تفاسیر آن موافق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina's Narration of Understanding the Metaphysics and Its Semantic Analysis

نویسنده [English]

  • Seeyed Ahmad Hosseini
department of Islamic philosophy and theology in Shahid Madani University of Azarbayejan
چکیده [English]

There has always been this supposition in our philosophical tradition that Ibn Sina at first did not understand the Metaphysics of Aristotle and then by the help of Farabi's book – which was devoted to aghraz al – maba'daltabi'ah-could understand it. This supposition for this reason prevails among the historians of Islamic philosophical thought that Ibn Sina himself affirms in his autobiography that has repeatedly read the Metaphysics of Aristotele but has not understand it. But this understanding of Shaikh's autobiography-given Ibn Sina's genius and also by considering the brevity of Farabi's book – it seems susceptible to criticism. In this paper on the basis of proofs and evidences from other writings of Ibn Sina a new understanding of his autobiography is presented which differs from common understanding and it is shown that Ibn Sina's intention is not that he had difficulty in understanding the content of the Metaphysics but he has not been in agreement about the formulation of some commentaries of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • Ibn Sina
  • FARABI
  • Metaphysics
  • aghra'z maba'daltabi'ah
  • autobiography
  • semantic analysis