نویسنده = محمد سعیدی مهر
تبیین ابن‌سینا از استنباط آرای محموده

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 75-95

10.30497/ap.2022.242518.1576

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمد سعیدی مهر


ابن‌سینا و نوعِ یقین حاصل از تجربه: خوانشی نو

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.30497/ap.2021.241690.1552

روح الله فدائی؛ محمد سعیدی مهر


آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 5-16

10.30497/ap.2016.61618

محمد سعیدی مهر


سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 81-96

10.30497/ap.2016.61214

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر


تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

دوره 17، شماره 50، دی 1392، صفحه 91-110

10.30497/ap.2013.41787

زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر


مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 125-144

10.30497/ap.2010.39487

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر