کلیدواژه‌ها = ماهیت
مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 5-19

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی