موضوعات = حکمت عملی
کارآمدی دولت در فلسفۀ سیاسی ابن‏‌سینا

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 129-151

10.30497/ap.2023.244025.1612

مرتضی یوسفی راد


تبیین ابن‌سینا از استنباط آرای محموده

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 75-95

10.30497/ap.2022.242518.1576

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمد سعیدی مهر


حاکمیت نظر در تکوین تلقی ابن‌سینا از فلسفۀ عملی

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 187-209

10.30497/ap.2022.241853.1559

سید جمال الدین میرشرف الدین(شرف)


حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه، مبادی و علل کم‌رنگی آن

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 27-45

10.30497/ap.2019.71806

محمد رضا اسدی؛ غلامرضا بدرخانی


معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 87-103

10.30497/ap.2019.71966

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی