نویسنده = جهانگیر مسعودی
گرایش ابن ‏سینا به عرفان و معرفت شهودی در مقایسه با ملاصدرا

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 137-172

10.30497/ap.2022.243227.1589

یزدان رزم آرا؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 211-238

10.30497/ap.2022.242073.1568

علی حسینی؛ سید حسین سید موسوی؛ جهانگیر مسعودی


اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی


معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 87-103

10.30497/ap.2019.71966

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی


تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

دوره 21، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 107-123

10.30497/ap.2017.63793

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا، مصباح یزدی)

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 63-80

10.30497/ap.2016.59348

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی