کلیدواژه‌ها = ممکن
تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 25-39

10.30497/ap.2014.49253

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی


مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت