موضوعات = فلسفه تطبیقی
مقایسه دیدگاه ابن سینا و اپیکوریان در خصوص رابطه لذت و سعادت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245868.1663

مریم افشار؛ محمد رعایت جهرمی


بررسی تطبیقی سیمای انسان‌کامل در اندیشه ابن سینا و عرفای مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.30497/ap.2024.245696.1657

علی صحبت لو


گرایش ابن ‏سینا به عرفان و معرفت شهودی در مقایسه با ملاصدرا

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 137-172

10.30497/ap.2022.243227.1589

یزدان رزم آرا؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


کارکرد مفهوم کلی دراندیشه ابن سینا و هگل

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 31-58

10.30497/ap.2021.241066.1530

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی