نویسنده = محمد جواد پاشایی
اضطراب در حکمت سینوی و روان‌شناسی معاصر

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 59-82

10.30497/ap.2023.245102.1641

محمد جواد پاشایی


لذت و رنج ازمنظر بوعلی‌سینا و علامه طباطبایی

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 269-288

10.30497/ap.2023.243812.1601

فاطمه رستمی جاهد؛ محمد جواد پاشایی


عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 149-166

10.30497/ap.2022.241940.1564

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 177-193

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی