نویسنده = فروغ السادات رحیم پور
شناسایی و تبیین مؤلفه های موانع تربیت عقلانی از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245797.1660

زهرا محمدی خشوئی؛ رضا علی نوروزی؛ فروغ السادات رحیم پور


تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 111-129

10.30497/ap.2019.75334

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی