ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین و مسائل کلامی جدید دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

ابن‌سینا فیلسوفی است که در حیطه اسلامی، از آموزه‌های ارسطویی قرائت مجددی ارائه داده است و از این رو، نه تنها شارح ارسطو، بلکه خود، فیلسوف بزرگ و برجسته‌ای به شمار می‌رود. تلاش در نشان دادن تلائم باورهای دینی با یافته‌های عقلانی از جمله دغدغه‌های ذهنی ابن‌سینا بوده، هر چند این مسأله در بسیاری از موارد، به صراحت در آثارش ذکر نگردیده است، اما توجه به نوشته‌هایش مؤید این ادعاست. در عین حال در برخی از مباحث فلسفی هم چون مسأله نبوت، معاد جسمانی و نیز عرصه اخلاق، شاهد برتر نشاندن آموزه‌های دینی بر یافته‌های عقلی و یا حکم به توقف عقل در برخی از این ساحت‌ها از سوی شیخ هستیم. این امر نشان می‌دهد که ابن‌سینا، نه یک فیلسوف عقل‌گرای صرف بلکه یک فیلسوف عقل ـ ایمان‌گراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina as a Rationalist – Fideist Philosopher

نویسندگان [English]

  • Akram Khalili 1
  • Reza Akbary 2
1 PhD Student in Philosophy of Religion and New Theological Issues of Islamic Azad University
2 Assistant Professor at Imam Sadiq University
چکیده [English]

Ibn Sina is a philosopher who in the domain of Islamic Philosophy has presented a new reading of Aristotelian doctrines and therefore not only he is Aristotle's commentator but also is a great and prominent philosopher in his own right. The attempt to show the consistency of religious beliefs with rational perception has been one of the mental concerns of Ibn Sina. Although this problem in many cases has not been stated in his writings, but considering his whole writings support this claim. At the same time, in some of the philosophical topics such as the problem prophethood, bodily resurrection, as well as in the area of ethics, we are witnessing that shaykh tries to show the supremacy of religious teachings over rational perceptions and inability of intellect in some of these areas. This fact shows that Ibn Sina is not merely a retionalist philosopher but he is a rationalist – fideist Philosopher.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Intellect
  • fideism
  • prophethood
  • Resurrection
  • Divine Unity