نگاهی به آرمان شهر سینوی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مطالعه مباحث اجتماعی و سیاسی در اندیشه ابن‏سینا از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ذیل مطالعه‏ای از این دست تصویر جامعه ایده‏آل وی می‏تواند از اهمیتی دو چندان بهره‏مند باشد. شهر آرمانی و جامعه‏ای که بوعلی در آثار خود بنا بر مبانی فکری خویش ساخته است مبتنی بر اندیشه کمال‏گرای مندرج در فلسفه اوست. مقاله پیش روی این مهم را از طریق بررسی مؤلفه‏های شهر و مطالعه ارتباط آن‏ها با یگدیگر دنبال می‏نماید. جهت انجام این مهم نیازمند توضیح مناسبات اجتماعی و فهم جامعه‏شناختی روابط برقرار در شهرهستیم. در عین حال مطالعه شهر آرمانی بوعلی متضمن توضیح چگونگی تأثیر عالم علوی بر زندگی اجتماعی آدمی و امکان تحقق سعادت و نیک بختی حاصل از این تأثیر در قالب شهر سینوی است. در این راستا مقاله به ارائه توضیحاتی در خصوص مؤلفه‏های اصلی شهر سینایی یعنی تقسیم کار، سعادت، نظام اجتماعی شهر، تعاون (مشارکت)، سنت (قانون)، قرارداد و عدالت می‌پردازد. نکته آن‏جاست که آن روح کلی که مؤلفه‏های شهر سینوی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و موجب پایداری نظم جامعه یا شهر سینوی می‏گردد، شرع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at the Image of Avicenna’s Ideal City

نویسنده [English]

  • Abdul Majeed Moballeghi 2
چکیده [English]

The studying of social and political issues in the thought of Avicena can be of prime importance.  His image of ideal city can be very important as well. This paper investigates Avicenna’s utopia, a city that Avicenna has constructed it based on his principles, and explains it via studying its utopian factors as well as the relations between them. Specifically the concentration of the paper is on illustrating different social relations in Avicenna’s utopia as well as providing sociological perceptions about it. To study of the image of the Avicena’s Ideal city can clear how the transcendental world influences the social life of mankind and how its implementation within the utopia is possible. In this paper  main factors of Avicenna’s utopia has been investigated. These factors are division of labor, happiness, social system of city, participation, tradition, contract and justice. Finally after showing the general characteristics of social and political considerations of Avicenna’s ideal city we can see had would gain an important role in the social and political affairs of Avicenna’s city Sharia. The point is that the general spirit of the components of Avicenna’s social and political considerations, which formed his ideal city, is Sharia. Because Sharia causes the stability of public order at the his ideal city through the divine commands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • utopia
  • City
  • Politics
  • happiness
  • division of labor
  • tradition