تأملی در باب اصالت فلسفه اسلامی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

فلسفه‌ اسلامی از جانب نقادان همواره در معرض نفی هویت مستقل فلسفی قرار گرفته است. در این راستا فلسفه اسلامی یا تفسیر عربی فلسفه‌ یونان توسط مسلمانان شمرده می‌شود و یا به واسطه‌ قید اسلامی، معادل با علم کلام اسلامی معرفی می‌گردد. لازم به ذکر است گرچه فلسفه اسلامی موضوع، روش و چارچوب اولیه‌ خود را از فلسفه‌ یونان دریافت کرده‌ است، ولی به جهت بهره‌مندی از متون دینی اسلامی دارای ابداعات و نوآوری‌هایی است که این فلسفه را از فلسفه‌های غربی متمایز می‌سازد. البته این بهره‌مندی از متون دینی آن را از هویت فلسفی‌ خود خارج نساخته و باعث تبدیل آن به علم کلام نشده است. چرا که این علم به لحاظ موضوع، روش و غایت با علم کلام تفاوت دارد.نهایت این که فلسفه اسلامی، علمی است که با حفظ چارچوب‌های اولیه و اساسی فلسفی از متون دینی در طرح مسائل، ابداع استدلال، رفع شبهات و تأیید و داوری بهره برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Originality of Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • Fatima Sulaymani
Assistant professor / Imam Sadiq(p.) University
چکیده [English]

The critics of Islamic Philosophy have always denied its independent philosophical identity. In this direction Islamic Philosophy is either considered an Arabic interpretation of Greek Philosophy by Muslims or by adding Islamic tag to it presented it as equivatent to Islamic science of Kalam. It is worth noting that although Islamic Philosophy has received its subject, method and early framework from Greek Philosophy, but in view of its benefiting from religious Islamic texts has its innovations that makes this philosophy distinguishable from Western Philosophy. Of course, this benefiting from religious texts, has not deprived it of its philosophical identity and has not changed it into science of Kalam, for this science by its subject, method and goal is different from science of Kalam.
Finally, Islamic philosophy is a science that by preserving its early and fundamental philosophical framework has utilized from religious texts in outlining its problems, raising arguments, removing doubts and confirmation and judgement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • kalam
  • Religion
  • Islamic philosophy
  • argument