ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه‌های بشری مسأله ترس از مرگ است. برای درمان این ترس متفکران از حوزه‌های مختلف به نظریه‌پردازی پرداختند. بر پایه تفکر فلسفی، ترس از مرگ ریشه در نوع نگاه انسان‌ها نسبت به حقیقت مرگ دارد. به همین جهت برای از بین بردن این ترس باید به تصحیح نگرش خود نسبت به مرگ پرداخت.
مرگ به عنوان واقعیتی ضروری و غیرقابل انکار موضوع مطالعه و تحلیل مکاتب مختلف فلسفی قرار گرفته است و هر یک از این مکاتب بر اساس درک و شناختی که از حقیقت انسان دارند، نسبت به این مقوله ضروری قضاوت می‌کنند. تفکر مادی، تمام هستی انسان را محدود به جسم می‌داند و مرگ را نابودی و پایان زندگی می‌شمارد. از این رو در این مکتب ترس از مرگ مساوی ترس از نابودی و فناست. اما در تفکر الهی  واقعیت انسان، حقیقتی متعالی و روحانی غیر از جسم اوست و جسم به منزله ابزاری برای اوست. در نظر این گروه، مرگ قطع ارتباط روح از بدن است، در نتیجه وقوع ترس از مرگ حاصل جهل نسبت به این حقیقت است. ابن‌سینا و ملاصدرا بر مبنای تفکر فلسفی خود نظریه دوم را تأیید می‌نمایند، هر چند هر کدام در راستای مبانی فلسفی خود عوامل متعددی را برای این ترس مطرح می‌نمایند ولی هر دو در نهایت، علت اصلی این ترس را جهل انسان‌ها نسبت به واقعیت مرگ و حوادث پس از آن اعلام می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fear of Death on the Basis of Ibn Sina and Mulla Sadra''''s View

نویسنده [English]

  • Fatima Sulaymani
Assistant Professor/Imam Sadig(p.) University
چکیده [English]

One of the most important concerns of human beings is the problem of fear of death. Thinkers from different circles have put forward theories for treatment of this fear.
On the basis of philosophical thinking fear of death has its roots in humans outlook toward the truth of death. For this reason in order to remove this fear one should correct his or her attitude towards death. Death as a necessary and undeniable reality has been the subject of study and analysis by different schools of philosophy and each of these schools on the basis of its understanding of human nature has its own specific judgement about this important concept. Material thinking regards all human existence limited to the body and considers death as nothingness and a final end to life. Therefore in this school fear of death is equal to destruction and annihilation. But in divine thinking the reality of man is an transcendental and spiritual truth other than his bodily form and body is a instrument for it. According to this group, death is only a severing of relation between body and spirit, and Consequently fear of death is the result of our ignorance towards this truth. Ibn sina and Mulla Sadra, on the basis of their philosophical thinking, confirm the second theory, although each along with his own philosophy propounds several factors for this fear. But both in the end proclaim that the major cause of the fear of death is man''s ignorance of the reality of death and the events after it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of death
  • fear of deat
  • material thinking
  • nature of man
  • spirit
  • body
  • Ibn Sina
  • Mulla sadra