ادراکات باطنی سینوی در رساله‌های رمزی سهروردی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سهروردی احاطه به تعالیم مشایی را شرط لازم برای ورود به حکمت اشراقی می‌داند و در همه آثار خود غیر از حکمه الاشراق  به نحو عمده معطوف به آموزه‌های سینوی است. وی در نفس‌شناسی نیز از همین روی آورد برخوردار است. به عنوان نمونه، او در مسأله ادراکات باطنی، پنج قوه‌‌ای را که ابن‌سینا مفهوم‌سازی نموده است، در حکمه الاشراق مورد نقادی قرار می‌دهد، اما در داستان‌های رمزی خود که همگی تلاش و جهاد سالک برای رهایی از زندان درون را حکایت می‌کند، در همه مواردی که از ادراک باطنی سخن می‌گوید، نمادهایی برای پنج حس سینوی به کار برده است. از آنجا که حواس ظاهری هم پیش یا پس از حواس باطنی مطرح می‌شوند، همه این رمزها ده‌گانه‌اند: ده پرنده، ده موکل، ده گور، ده برج، پنج حجره و پنج دروازه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina's Inner Perception in the Symbolic Treatises of Suhravardi

نویسنده [English]

  • Nadia Maftoni
Teacher of Tehran Universityو Tehran, Iran.
چکیده [English]

Suhravardi regards a good grasp of peripatetic philosophy a prevequisite for dealing with illuminative wisdom and all his works except "Illuminative Wisdom" are mainly concerned with Ibn Sina's teachings. In his discussion of the nature of soul he has the same approach. On the problem of inner perceptions he criticizes in his "Illuminative Wisdom" the five faculties that Ibn Sina has put forward rational conceptualization. But in his symbolie stories he states all the attempt and holy struggle of wayfarer for the liberation from bodily prison. In all cases that he speaks of inner perception, he has used symbols for the five senses of Ibn Sina. Since the external senses are proposed both before and after the internal senses, all these symbols are tenfold: ten birds, ten angels, ten graves, five towers, five cells and five gates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Suhravardi
  • inter perception
  • external senses
  • internal sences