رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

3 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رسالۀ‌الطیر ابن‏سینا حکایت نمادین هبوط نفس یا همان عقل از عالم علوی، اسارت او در عالم مادی و تلاش برای رهایی و اتصال دائمی با عقل فعال است. در این داستان، نمادهای مختلفی همچون پرنده، صیاد، دام، غم غربت، سفر، اسارت، کوه و نمادهای پیرامونی هریک وجود دارد. ابن‏سینا در این رساله، نظریه‏ای فراطبیعت‌گرایانه درباره معنای زندگی ارائه می‏کند. بر اساس این نظریه، زندگی هنگامی معنادار خواهد بود که انسان هدفی اساسی را در زندگی کشف کند و آنگاه، با رغبت برای وصول به آن بکوشد. این هدف لازم است دارای ارزش واقعی باشد و انسان در رسیدن به آن، به موفقیت واقعی دست یابد. چنین هدفی همان خداوند است. معنای زندگی در نظر ابن‏سینا با جاودانگی نفس، وجود خداوند، قدرت معرفتی عقل و امکان تکامل انسان تا مقام اتصال دائمی به عقل فعال، پیوند خورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risalat al-Tayr: the Symbolic Metanarrative of the Meaning of Life

نویسندگان [English]

  • saham mokhles 1
  • reza Akbari 2
  • reza Sharabini 3
  • gita Moghimi 3
چکیده [English]

Risalat-al-Tayr is the symbolic story of the fall of the soul/intellect from the heavenly world, its being captivated in the mundane world, and its effort for liberation and eternal unification with intellectus agens. There are many symbols in the story including bird, hunter, trap, homesickness, journey, captivity, mountain etc. In this treatise, Avicenna proposes a supernaturalistic theory of the meaning of life, according to which the life will be meaningful only if a person discovers an essential goal in her life and tries to reach it. It is necessary for the goal to be actually valuable and for the person to be actually successful in achieving that goal. The only choice for such a goal is God. For Avicenna, the meaning of life is tied to immortality of the soul, existence of God, the epistemic ability of intellect, and the possibility of human evolution to the extent that she will be eternally unified with intellectus agens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risalat-al-Tayr. Avicenna
  • The meaning of life
  • soul
  • zupernaturalism