مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسأله نفس با روش علوم شناختی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌دنبال پی بردن به ضرورت مطالعه میان‌رشته‌ای درباره ذهن و نفس، در قرن بیستم دانشی به نام علوم‏شناختی ایجاد شد. ابن‌سینا در رویکردی مشابه، در آثار متعددش از زوایای مختلف به شناخت نفس پرداخته و از علوم گوناگون پزشکی، عصب‌شناسی، عرفانی و عقلی در این باره بهره برده است. این مقاله در پی شناخت روش و متدولوژی ابن‌سینا در طرح مسائل نفس است تا بتواند آن را با روش علوم‏شناختی مقایسه کند. به‌رغم مشابهت‌های کلی رویکرد ابن‌سینا در مسئله نفس با علوم شناختی، اختلافاتی عمده نیز وجود دارد که باعث به‌دست آمدن محتوا و نتایج متفاوت درباره نفس در هریک از این مطالعات شده است. روش ابن‌سینا که در خطوط کلی مشابه شیوه علوم‏شناختی است و بسیار پیش‌تر از این علوم وجود داشته است، روش میان‌رشته‌ای است. این روش درحوزه نفس‌شناسی در میان متفکران مسلمانان ادامه نیافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Avicenna’s Methodology in the Issue of Soul with the Cognitive Sciences Method

نویسنده [English]

  • Fahimeh Shariati
چکیده [English]

Following understanding the necessity of interdisciplinary study about mind and soul, a knowledge named cognitive sciences was created in the 20th century. In an analogous approach, Avicenna has worked on understanding the soul from different aspects and utilized different medical, neurological, mystic and mental sciences in this issue. This paper is to understand Avicenna’s method and methodology in soul’s problems so that it can be compared with the cognitive sciences method.Despite general similarities of Avicenna’s approach in soul’s problem with cognitive science, there are some major distinctions that have caused different content and results about soul in each of the studies. Avicenna’s method which is alike the cognitive sciences method in general lines and been existed further before these sciences is an interdisciplinary method. This method hasn’t been continued among Muslim thinkers in the field of psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • soul
  • cognitive sciences
  • methodology