کلیدواژه‌ها = ابن سینا
مقایسه دیدگاه ابن سینا و اپیکوریان در خصوص رابطه لذت و سعادت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245868.1663

مریم افشار؛ محمد رعایت جهرمی


یافته‌هایی نو دربارۀ الانصاف بر پایۀ المباحثات شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245831.1662

محمد برومند؛ محمد حسین انصاری؛ حسین کلباسی اشتری


بررسی و تحلیل رویکرد ابن سینا در مواجهه با افسردگی مالیخولیا به عنوان یک بیماری روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245891.1668

محمود صیدی؛ حسین زمانیها


روشهای تربیت عقلانی ازنگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.30497/ap.2024.245943.1670

زهرا محمدی خشوئی؛ رضا علی نوروزی؛ فروغ السادات رحیم پور


رابطۀ وجود و ماهیت در مکتب نومشائی حکیم رجب علی تبریزی

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 91-117

10.30497/ap.2023.244263.1615

محمود هدایت افزا؛ سعید انواری


گرایش ابن ‏سینا به عرفان و معرفت شهودی در مقایسه با ملاصدرا

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 137-172

10.30497/ap.2022.243227.1589

یزدان رزم آرا؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


باطن و حقیقت عبادت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 193-210

10.30497/ap.2021.239711.1498

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه صادق زاده


تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان