کلیدواژه‌ها = ابن سینا
پاسخ ابن سینا به دو پرسش بنیادی در باره گستره معرفتهای بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.30497/ap.2024.244615.1627

محمد ذبیحی


شناسایی و تبیین مؤلفه های موانع تربیت عقلانی از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245797.1660

زهرا محمدی خشوئی؛ رضا علی نوروزی؛ فروغ السادات رحیم پور


رابطۀ وجود و ماهیت در مکتب نومشائی حکیم رجب علی تبریزی

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 91-117

10.30497/ap.2023.244263.1615

محمود هدایت افزا؛ سعید انواری


گرایش ابن ‏سینا به عرفان و معرفت شهودی در مقایسه با ملاصدرا

دوره 26، شماره 68، مهر 1401، صفحه 137-172

10.30497/ap.2022.243227.1589

یزدان رزم آرا؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


باطن و حقیقت عبادت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 193-210

10.30497/ap.2021.239711.1498

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه صادق زاده


تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان