کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
حل تناقض در دیدگاه ابن‌سینا در باب معاد جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30497/ap.2024.244975.1639

امیر پژوهنده


تبیین چیستی و شاخصه‌های لذت و الم انسانی بر مبنای تعریف ابن‌سینا در اشارات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245330.1650

محمد آزادی؛ علیرضا اعرافی


استعاره‌های مفهومی علم حضوری در فلسفه سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.30497/ap.2024.245302.1648

سید محمد کاظم علوی؛ فاطمه مبارکی؛ محمدرضا ارشادی نیا


بازسازی و تحلیل انتقادی برهان عامّ ابن‌سینا در اثبات وجود نفس

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 199-224

10.30497/ap.2023.245303.1649

کرامت ورزدار؛ فاطمه سادات کتابچی


تبیین ابن‌سینا از استنباط آرای محموده

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 75-95

10.30497/ap.2022.242518.1576

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی نقش نفس و بدن در پیدایش لذت و الم براساس دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 131-153

10.30497/ap.2022.242898.1580

محمد مهدی کمالی؛ جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 211-238

10.30497/ap.2022.242073.1568

علی حسینی؛ سید حسین سید موسوی؛ جهانگیر مسعودی


تحلیل و بررسی ساختار ادراک در تشخیص لذت و الم در فلسفۀ سینوی

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 239-259

10.30497/ap.2022.243527.1596

علی مستاجران گورتانی؛ مسعوده فاضل یگانه


جایگاه مخاطب در نظریه موسیقی ابن‌سینا

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 261-279

10.30497/ap.2022.241372.1538

زهرا الوندی؛ سپهر سراجی


ابن‌سینا و نوعِ یقین حاصل از تجربه: خوانشی نو

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.30497/ap.2021.241690.1552

روح الله فدائی؛ محمد سعیدی مهر


اگر ابن‌سینا رهبر سازمان شما بود

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 223-242

10.30497/ap.2022.242558.1578

نرگس نظرنژاد؛ زینب سادات موسوی


معنا و مبنای قاعدۀ الاتفاقی در فلسفۀ سینوی

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 243-264

10.30497/ap.2022.242310.1570

محمدکاظم فرقانی؛ راضیه لاهوتیان