کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تبیین امکان واقع‌نمایی معقولات عقل بالملکه؛ بر مبنای ادراک حضوری حسی (از منظر حکمت سینوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245945.1671

میثم عزیزیان مصلح


ادراک حسی و مسأله خطا نزد ارسطو و ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.30497/ap.2024.246209.1682

حمید حسنی؛ مرضیه پورفلاح


تحلیل انتقادی ماهیت و عوامل موثر بر خلق در مکتب اخلاقی ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.30497/ap.2024.246296.1683

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


شناسایی و تبیین مؤلّفه‌های موانع تربیت عقلانی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 27، شماره 70، مهر 1402، صفحه 115-136

10.30497/ap.2024.245797.1660

زهرا محمدی خشوئی؛ رضا علی نوروزی؛ فروغ السادات رحیم پور


معناداری اسامی خداوند از منظر نصیرالدین طوسی و فاضل مقداد (با ابتنا بر دیدگاه ابن‌سینا دربارۀ معانی صفات واجب‌الوجود)

دوره 27، شماره 70، مهر 1402، صفحه 179-200

10.30497/ap.2024.245673.1655

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ زینب شکیبی؛ زینب بوستانی


استعاره‌های مفهومی علم حضوری در فلسفة سینوی

دوره 27، شماره 70، مهر 1402، صفحه 243-270

10.30497/ap.2024.245302.1648

فاطمه مبارکی؛ سید محمد کاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا


بازسازی و تحلیل انتقادی برهان عامّ ابن‌سینا در اثبات وجود نفس

دوره 27، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 199-224

10.30497/ap.2023.245303.1649

کرامت ورزدار؛ فاطمه سادات کتابچی


تبیین ابن‌سینا از استنباط آرای محموده

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 75-95

10.30497/ap.2022.242518.1576

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی نقش نفس و بدن در پیدایش لذت و الم براساس دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 131-153

10.30497/ap.2022.242898.1580

محمد مهدی کمالی؛ جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 211-238

10.30497/ap.2022.242073.1568

علی حسینی؛ سید حسین سید موسوی؛ جهانگیر مسعودی


تحلیل و بررسی ساختار ادراک در تشخیص لذت و الم در فلسفۀ سینوی

دوره 26، شماره 67، فروردین 1401، صفحه 239-259

10.30497/ap.2022.243527.1596

علی مستاجران گورتانی؛ مسعوده فاضل یگانه