کلیدواژه‌ها = علم حضوری
استعاره‌های مفهومی علم حضوری در فلسفة سینوی

دوره 27، شماره 70، مهر 1402، صفحه 243-270

10.30497/ap.2024.245302.1648

فاطمه مبارکی؛ سید محمد کاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا


استقلال رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی از نظر مشائیان درباب حصول ادراکات

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 53-75

10.30497/ap.2022.241831.1558

مریم طهماسبی؛ سید عباس ذهبی؛ احمد بهشتی


بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 133-152

10.30497/ap.2020.75344

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


لذت و الم از نگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 5-23

10.30497/ap.2011.39471

فاطمه سلیمانی